Är Botox helt ofarligt?

Det finns många myter och osanningar om botox, och andra nya saker. Det är inte så konstigt och heller inte något nytt fenomen; att när nya saker händer, så reagerar vi människor med misstänksamhet och oro för det nya. Det som är nytt känner vi inte riktigt till. Det som är gammalt, det vet vi hur det är. Men det som är nytt är okänt, och instinktivt reagerar vi med skepsis på det som är okänt. Det finns hela teorier om hur vi människor siktar på att överleva alla slags olika situationer, och genom att vara skeptisk mot farligheter, så överlever vi farliga situationer.

Är Botox farligt?

Det är inte så konstigt om vi tror att Botox är farligt. Botox är en förkortning på botulinumtoxin som är ett nervgift. Nu används inte detta nervgift i några stora mängder. Det används i mycket små mängder. Men det är små, små mängder av detta botulinumtoxin som injiceras i den muskel som bildar en rynka i ansiktet. På så sätt slappnar muskeln av. Du vet väl om att botulinumtoxin som motverkande mot rynkor, upptäcktes av en tillfällighet av en patient som hade ofrivillig spasmer i ansiktet? Det var hennes läkare som märkte att hennes patient så ofta ville ha botulinumtoxin i ansiktet, sedan hon hade märkt att hon blivit av med sin rynka när hon fick injektioner med detta i ansiktet.

En sak som ska nämnas i detta sammanhang är att läkemedelsbranschen är en bransch som verkligen omgärdas av många stränga kontroller. Innan ett läkemedel får släppas på marknaden inom EU, eller inom USA, så måste de testas på djur och människor många gånger innan det får säljas. Så funderar du på om Botox skulle vara farligt, så tänk då på att läkemedel är så kontrollerat som det bara kan bli i Sverige.

Är Botox ofarligt?

Kan man säga att Botox är ofarligt? I små mängder är botulinumtoxin mycket ofarligt. Och det är ju i mycket små mängder av botulinumtoxin som injiceras i en Botox behandling. Det är i så små mängder att det nästan är oförsumligt. Men det vi däremot inte vet, är att om någon använder Botox, säg i 20 år, och gör det varje år, så vet vi inte ännu hur det blir. Så länge har inte Botox funnits på en allmänna marknaden att vi vet hur det blir. Allting beror på hur ofta du gör en Botoxbehandling. Det är väl som med mycket annat; lagom är bäst. Läs mer här om Botoxbehandling i Stockholm på: https://stockholm-botox.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.