Cavi Lipo

Gör Dig av med överflödigt fett!

Inga  injektioner eller andra ingrepp i kroppen, ingen bedövning behövs, ingen antibiotikabehandling, och du kan omedelbart återgå till dina normala sysslor.

OCH PERSONLIG NÖJD-GARANTI!

Det  finns många motiv att göra sig av med överflödigt fett på kroppen – inte bara för  att se bra ut och vara attraktiv. Fettdepåer kan bidra till vikten,  hindra rörelse och smidighet, belasta rygg och leder, och motverka den motion man kanske så väl behöver. Ett överflöd av fettceller har betydelse för hormonbalansen, och kan  bidra till olika  brist- och sjukdomstillstånd.

Men i vår kultur kan övervikt också bidra till en negativ självbild, som sätter ned  aktivitet och livsglädje, och skapar en ond cirkel med tröstätande och passivitet.

Kundbrev aug 2012

 

Jag skulle också vilja passa på och uttrycka min uppskattning för CaviLipo-behandlingen. Trots att jag bara fått två behandlingar, ser jag resultat. Jag har läst om denna metod tidigare och beklagat att man inte kunde få sådan behandling på närmare håll. ….  Det är ju lite känsligt, både för att somliga anser att det är otroligt ytligt och somliga höjer även på ögonbrynen för att kostnaden är så pass hög. Lustigt nog kan samma kategori av människor gladeligen spendera betydligt större summor på andra onödiga saker, dyra telefoner, kameror osv. Att bli av med de där fettvalkarna som har visat sig omöjliga att få bort trots träning och lyckad viktminskning för övrigt får i alla fall mig att må bra. / S L

Låt inte dina fettdepåer fördystra livet! 

 

 

Anm: Bilderna visar förändring efter ett mindre antal behandlingar, vid  varje behandling kan upp till ca 1 kg fett avlägsnas.

 

 

Svett och svält ? –  Kost och motion hjälper inte alla.

 

Inte sällan strider experternas råd mot varandra, och/eller är av olika anledningar  helt omöjliga för den enskilde att följa. Och även när de följs ger de långt i från alltid de resultat som man hoppats.  Efter ett antal misslyckade försök är man ofta mer nedslagen än när man började.  Inte så sällan resignerar man och  upplever  situationen som ett moraliskt misslyckande, något som påverkar självbild och hälsa än mer allvarligt än själva övervikten.

MERA SVENSKA BILDER FÖRE OCH EFTER FINNS HÄR!

http://www.klokast.se/CL/img/Bilder.pdf

 

Kirurgiska ingrepp är alltid riskabla

Det gäller såväl s k fettsugning som gastric-by-pass, där magsäcken krymps och överätande omöjliggörs. Inte bara operationen utan också medicinska förberedelser, kemiska mediciner och eftervård krävs, men ibland också   svåra oförutsedda komplikationer.  Eftersom operationen ofta måste betalas av patienten själv blir behandlngen i praktiken  ofta också oöverkomlig  för patienten.

Även många s k kosmetiska behandlingar med  t ex LASER ger allvarliga skaderisker  – i motsats till ultraljudsbehandling, som är dokumenterat oskadlig.

 

Ultraljud –  oskadlig och  effektiv fettreducering

Ultraljud är en modern och oskadlig teknik som   används t ex inom mödravården för att med minimala risker kunna titta på fostret i moderlivet.

Vid högre intensitet kan ultraljud  användas för att skaka sönder fettceller, som bitit sig fast på olämpliga ställen på kroppen.  Fettcellerna upplöses då till oskadliga ämnen och vatten, som kroppen lätt tar hand om och utsöndrar. Cirkulationen ökar  av behandlingen  och bindväven blir smidigare.

 

En revolutionerande metod

Effektiv – smärtfri – snabb – bekväm – riskfri – behaglig  –  överkomlig

Man kan behandla såväl buk, lår, armar, celluliter  och kärlekshandtag, som ansikte och hals. Cavi-Lipo-metoden är ny och  revolutionerande, och kommer troligen att alltmer ersätta  fettsugningsmetoder med kirurgiska inslag.

Cavi-Lipo-behandlingen sker genom att ett smidigt handredskap stryks över huden, en viss värme kan kännas när fettcellerna upplöses – det är allt. Såväl ytligt liggande celluliter som djupare fettdepåer är åtkomliga med olika tekniker.  Behandlingarna genomförs successivt med flera dagars mellanrum, då man kan löpande följa resultatet utan risk för att man “tar bort för mycket” , så som vid andra slags behandlingar.

 

SE REPORTAGE I AFTONBLADET !

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10607962.ab

Några vetenskapliga rapporter

Non Invasive Ultrasonic Body Contouring – Initial Experience  , Jacques Otto, M.D.

What Happens to the Fat..?

http://www.klokast.se/CL/CLSvd.pdf

Mer tidningsartiklar

 

Förväxla inte…

Cavi-Lipo med traditionella tekniker där ultraljud används som komplement till traditionell fettsugning genom snitt i huden och/eller laserbehandling, då operationsförberedelser, bedövning och eftervård krävs, och huden ofta kan bli bucklig och ojämn!

Förväxla inte heller Cavo-Lipo med ultraljudsmetoder som sägs  “mjuka  upp”  eller “tvätta ur” cellmembranen (men lämnar fettcellerna kvar). Cavo-Lipo destruerar och upplöser fettcellerna i sina beståndsdelar, och de kommer inte tillbaka.

Cavi-Lipo-behandlingen är lika bekväm som att gå till massören, den innebär inga  injektioner eller andra ingrepp i kroppen, ingen bedövning behövs, ingen antibiotikabehandling, och du kan omedelbart återgå till dina normala sysslor.  Dock bör du helst ta en rask promenad  eller liknande motion direkt efter behandlingstillfället.

För att få  maximal effekt av behandlingen måste du som patient

 

* Dricka ordentligt med vatten 24 timmar innan och efter behandling, minst 1,5 liter /dygn.

* Minimera intaget av kolhydrater samt fett 24 timmar innan behandling.

* Motionera i minst 30 minuter efter behandling för att förbränna och utsöndra fettsyror,  glukos mm som frigjorts.

Vill och kan man använda lymfdränage eller annan massage så  är detta utmärkt.

I vissa fall kan det vara lämpligt att några dagar efteråt använda åtsittande gördel, strumpbyxor el dyl.

Tryggt och säkert

Behandlingen sker hos  välutbildad terapeut som  också  går igenom dina ev speciella hälsoproblem som kan spela in  och ger dig råd om kost,  avgiftning mm. Du får vid första besök  lämna en skriftlig hälsodeklaration och behandlingsmedgivande och vi gör vissa undersökningar för att behandlingen ska bli helt risk- och problemfri för dig. I regel  kan första Cavi-LIpo–behandling äga rum i direkt anslutning till konsultationen. Du kan sedan i lugn och ro utvärdera resultatet, innan du bestämmer dig för ytterligare behandlingar.

Upp till  ett halvkilo fett  kan avlägnas vid en behandling

En behandling vilken tar ca 30  minuter.  I praktiken finns dock ett antal begränsningar, varför effekten ofta  blir något mindre, räknat i kilon. Antalet behandlingar beror bl a  på hur många och stora områden man vill behandla.  Behandlingen kan upprepas 1 g/vecka tills önskat resultat uppnåtts.

Sett framifrån, vänster sida 7 behandlingar, höger sida 3 behandlingar. Lägg märke till midjans kurvskillnad

Anm: Bilderna visar förändring efter ett mindre antal behandlingar, vid  varje behandling kan upp till ca 1 kg fett avlägsnas.

Områden med lös och slapp hud kan uppstå där stora fettmängder tagits bort. (Samma sak kan inträffa efter t ex hårdbantning eller kirurgi )  Hos yngre personer med elastisk hud återgår ofta huden helt efter en tid, men hos äldre personer kan andra åtgärder krävas för fullständig återgång.

Se video om hur kavitationstekniken fungerar:  Här upplöses en (fet) äggula i  vatten genom inverkan av ultraljud

 

http://www.youtube.com/watch?v=R1YEk9-XnkQ&feature=related

 

Fettcellerna försvinner och förblir borta

 

De fettceller som försvinner förblir borta, och depåerna återbildas vanligen aldrig.  En ohälsosam livsstil  kan dock   leda till att oönskade fettdepåer så småningom bildas på andra ställen än dem där man tagit bort fettcellerna.

OBS:  Behandlingen bör bl a därför  inte ersätta övriga viktreducerande åtgärder – kost, motion, avgiftning.  Minskad vikt och attraktivare kropp  kan dock förbättra självbilden, öka motivationen, och  underlätta att man kommer i gång med en hälsosammare livsstil.

 

FUNKTIONSSÄTT

 

Det Cavi-Lipo-behandlingen kan göra är att upplösa underhudsfett.  Det sker genom att starka ultraljudsimpulser skickas in genom huden, via Cavi-Lipos unika och patenterade sondsystem. Ultraljudsvågorna är effektiva ned till 10-15 mm djup, där de kan upplösa fettceller, medan andra typer av celler (hud, blodkärl mm) påverkas endast genom att få en ökad cirkulation.

Videoillustration finns här

Efterhand som   fettcellerna i underhudslagret löses upp kan man  “arbeta sig nedåt” till ökat djup, ända till man når i närheten av muskellagret.   För att detta ska vara möjligt måste kroppen få några dagar på sig mellan behandlingarna att borttransportera  resterna av de upplösta fettcellerna.  (Motion och massage hjälper till med detta).

Inre fettlager, som ligger   innanför tjockare muskelskikt påverkas alltså inte av behandlingen (inte heller vid kirurgisk fettsugning)  De är endast åtkomliga genom att förbrännas via rätt kosthållning och motion.

Det som utifrån kan framstå som ett enda späcklager eller fettvalk  kan alltså innehålla såväl underhudsfett  som bindväv, muskelskikt och inre fettdepåer, varierande från person till person och mellan olka ställen på kroppen. Den exakta sammansättningen kan man inte säkert veta utan att först skära upp och titta efter, vilket ju inte är aktuellt.

Eftersom Cavi-Lipo förstör endast fettceller  i underhuden  kan man därför inte alltid  veta exakt hur många behandlingar som kommer att krävs för att nå ett visst resultat.  Den uppskattningen och behandlingsplanen görs utifrån  bedömningar av områdenas vävnadssammansättning,  de olika skiktens tjocklek och åtkomlighet för behandling, cirkulationsförhållanden, mm.  Cavli-Lipon har en  teoretiskt beräknad  förmåga att destruera ett kilo fett / behandling,  men detta  kan inte alltid realiseras i det enskilda fallet. Oftare handlar det i praktiken  om 0,3- 0,5 kg.

Stora inre fettlager / t ex s k kagge, där fett lagrats mellan tarmarna djupt  innanför bukmuskelväggen / påverkas alltså inte direkt av Cavi-Lipo-behandlingen. (Lika lite som vid vanlig kirurgisk fettsugning ) Men om man vidtar riktiga kost- och motionsåtgärder i samband med behandlingen får dessa ju ett  snabbare genomslag också på kaggen, eftersom man nu har   färre extrakilon att göra sig av med på  detta sätt.

Kvinnobröst innehåller förvisso mycket fettvävnad, men fettet är till stor del insprängt bland  bindväv och körtlar, och ligger inte samlat som ett lager av underhudsfett.  Cavi-Lipo kan användas även för behandling av stora bröst, men effektiviteten, räknat i gram fettvävnad/behandling  blir därför inte den samma som vid behandling av “rent” underhudsfett.

JÄMFÖR SJÄLV!

Skillnaden mot kirurgisk fettsugning framgår  av bilderna ovan.

Vid kirurgisk fettsugning /som ofta också kan involvera annan  laser- och ultraljudsbehandling/  åtskiljer man hud- och muskelskikt åt på mekanisk väg när fettet “sugs bort”.  När huden på så sätt helt  frigörs från underlaget  slits också många bindvävstrådar och små blodkärl sönder, vilket resulterar i risk för slappa hudveck, smärta och blödningar.  Under  läkningen måste sedan  nya och tjockare bindvävstrådar bildas, vilket knappast ökar cirkulation och smidighet i huden.

Cavi-Lipo-behandlingen upplöser endast fettcellerna, och lämnar bindvävstrådar och blodkärl intakta, men med ökad cirkulation. Detta förnyar, fräschar upp och gör huden smidigare och har t ex god effekt på de ytliga bindvävs- och fettstrukturer som brukar kallas celluliter.

En annan skillnad mot kirurgisk fettsugning är att man med Cavi-Lipo kan behandla flera olika områden parallellt. Såväl kostnader som praktiska skäl gör det omständligt och dyrt  att med kirurgi samtidigt  behandla t ex  två lår, två rumphalvor och en mage.

Jämfört med såväl  traditionell krirugisk som  laser-fettsugning är risken för t ex gropar, klumpar osv i huden minimal . Behandlingseffekten vid Cavi-Lipo-behandling är mild och jämn över hela det behandlade området, oavsett omfattning.

Naturligtvis bör du vid val av behandlingsmetod också beakta risken för andra oönskade effekter, biverkningar och komplikationer.  Vid Cavi-Lipo-behandling  öppnas överhuvudtaget  aldrig den huden, resultatet växer fram gradvis under en serie av behandlingar, och du kan löpande korrigera eller avbryta om du inte är nöjd.  Inga infektioner, ingen antibiotikabehandling, inga smärtlindrande mediciner,  ingen narkos, inga plötsliga “Oj-då!”-upptäckter.

 

 

PERSONLIG NÖJD-GARANTI!

 

Vi vet det låter fantastiskt – men de klienter vi hittills har behandlat har erfarit en   viktminskning mellan  0,4-1,5 kg  per behandling.

Tyvärr går dock  de flesta behandlingsresultat att manipulera eller maskera, i vart fall till en del. Genom en brakmåltid och genom att dricka  två liter vatten kan man öka på vågens siffror, genom bastubad och en dags svält kan man tillfälligt minska dem. Först efter ett antal behandlingar blir det omöjligt att dölja det positiva resultatet.   Motsvarande gäller när det gäller måttagning: först efter ett antal behandlingar blir det  omöjligt att ”fuska bort” ett positivt resultat.

Behoven och önskemålen om behandling varierar också: För somliga är den totala vikten det absolut viktigaste, för andra är det jeansmåtten,  den visuella profilen, eller hudstrukturen som står i förgrunden.  Det går därför inte att vara alltför schablonmässig när man ska värdera resultatet av Cavi-Lipo-behandlingen.

Vid första besöket kommer vi överens med dig om vad behandlingsmålen innebär och hur många behandlingar vi räknar med för att nå dem. Om vi beräknar att det behövs fem (5) eller fler behandlingar kan du – om du begär det från början –  få en PERSONLIG NÖJD-GARANTI. Efter den planerade behandlingsomgången  gör vi då en uppföljning med måttagning, foton och vägning  precis som när vi inledde behandlingen.

Den mätbara behandlingseffekten vilar emellertid inte bara på behandlingen i sig, utan också på hur väl du följt  rekommendationerna om kost, vätska  o motion  i anslutning till behandlingen, maskeringseffekter osv. Åtskilligt av detta kan vi inte kontrollera, och därmed inte rimligen heller  ensamma ta ansvar för.  Skulle det dock visa sig att det krävs fler behandingar än bedömt för att nå önskade resultat, så delar vi ansvaret  för detta:  Det betyder att du får ytterligare Cavi-Lipo-behandling till 50% av normalt pris, fram till att behandlingsmålet är nått (dock maximalt lika många behandlingar som du betalt ordinarie pris för ).

För att denna garanti ska gälla måste vi från början försäkra oss om att du följer en enkel föreskrift  –  30 min kraftig motion direkt efter varje behandling – genom att du tar en snabb promenad el dyl  i anslutning till våra lokaler, och visar upp dig efteråt.

 

Kostnadsuppskattning

 

Du kan  maila några bilder av din kropp till oss (info@eazy.nu)  för att få en  kostnadsuppskattning för den behandling du tänker dig.  Markera då på bilderna vilka områden du vill behandla, ange din nuvarande vikt, och din målsättning.

Sedan kan du gärna jämföra med vad motsvarande behandling med andra metoder skulle kosta dig – och vilken trygghet de kan erbjuda…?

Amelia 2013

TOPP HÄLSA 6-2012